Stefan Salvatore - Upíří deníky (2023)

,,Více než století jsem skrýval své tajemství. Žil ve stínech. V samotách. Až doposud. Jsem upír. A toto je můj příběh."- Stefan.

Stefan Salvatore je hlavním kladným hrdinou knižního i seriálového zpracování série Upíří deníky. Je upír. I navzdory svému vampirismu je však Stefan velice laskavý, soucitný, čestný, obětavý a milující.

Pozor: Následující část textu může obsahovat vyzrazení děje a osudu postavy!

Lidský život

Již za lidského života byl Stefan nesmírně milý, silný, bystrý, moudrý a vzdělaný muž, do jehož vysněného životního poslání byla vtělena snaha pomáhat lidem. Vyrůstal po boku svého otce a bratra Damona. I přestože oba bratři v útlém věku ztratili matku, jež zemřela na následky nevyléčitelné nemoci, vzájemně při sobě stáli, velice se milovali a nedali jeden na druhého dopustit, aspoň tedy do doby, než se setkali s půvabnou upírkou Katherine Pierce, jež pronikla bariérou jejich rozumu i tlukotem jejich srdcí.
Katherine do domů Salvatorových přišla v roli osiřelé dívky z Atlanty. Oba bratry si okamžitě po svém příchodu naprosto získala svou nezměrnou krásou a schopností každého pobavit. Lásky obou bratrů si nesmírně užívala a později se rozhodla přeměnit je v upíry.

Oba bratři jí byli po celé měsíce ovlivňováni, trávili s ní spoustu času a nesmírně ji milovali, i přestože ona sama vždycky milovala pouze Stefana, jehož city však byly částečně vynuceny.

Po dobu svého pobytu v Mystic Falls, Katherine stvořila mnoho upírů, čímž upozornila radu Zakladatelů na jejich existenci.

Jedné noci, kdy byla Katherine u Stefana, těšíc se jeho lásky a něhy, se však všechny její ideály o společném životě s bratry Salvatorovými rozplynuly. Stefanův otec krátce po Katherinině příchodu vytušil, že je upírka a dal svému synovi do vína sporýš, takže poté, co mu Katherine začala vysávat krev, se v mdlobách zhroutila k zemi. Následně byla zajata radou, spolu s většinou upírů ve městě.
Plánem rady Zakladatelů bylo odvléci všechny upíry do kostela, a ten poté spálit spolu s nimi. Stefan s Damonem se pokusili Katherine zachránit, při čemž byli však zastřeleni. Stefan, pod posledními záchvěvy života, spočinul pohledem na Katherine, jež se mu vyznala ze svých citů a následně byla odvlečena s ostatními do onoho kostela.

Dalšího dne Stefan procitl u jezera poblíž Mystic Falls, kde se setkal s Katherininou služebnicí Emily, jež mu sdělila, že se přeměňuje v upíra. Následně se Stefan setkal i s Damonem, jímž ztráta Katherine pronikla v touze ukončit svou existenci. Oba bratři se následně shodli, že se odmítají přeměnit v upíry a rozhodli se vyčkat na svou blížící se smrt.

Ještě před smrtí se Stefan odhodlal jít ke svému otci a rozloučit se. Následně však zjistil, že právě jeho otec připravil jeho i Damona o život, neboť neunesl tíhu hanby svých synů. Následně Stefana otec napadl a málem jej zabil, Stefan však neodhadl svoji sílu a ve snaze se bránit, svého otce zranil. I přestože se mu pokusil pomoci, jakmile ucítil vůni jeho prolité krve, ztratil kontrolu sám nad sebou a spalován žárem divokého hladu, se ze svého otce napil, čímž dokončil přeměnu v upíra. Následně v nitru jeho srdce vzplál jiný žár. A sice žár viny a bolesti. Stefan se nedokázal vyrovnat s vědomím, že ublížil svému otci, pročež všechny pocity pohřbil v sobě a spustil vypínač lidskosti, pročež byl již naprosto lhostejný vůči všemu, co se kolem něj děje. Jeho vina se navíc ještě více prohloubila poté, co přinutil Damon k přeměně, čímž se prodral pevnými základy jejich bratrské věrnosti a zpečetil tak jejich nepřátelství, i přesto, jak toho následně litoval.

Krátce po dokončení přeměny se Stefan opět setkal i s Emily. Ta mu řekla, že i ve smrti jeho srdce zůstává čisté a právě v tom tkví jeho věčné prokletí. Také oběma bratrům vyrobila prsteny, díky nimž je denní světlo nemůže zabít, poté se však již neobjevila.

Lexi

Následující měsíce po přeměně byly pro Stefana nesmírně těžké. Stále své city nechával pohřbené ve svém nitru a poddával se své touze po krvi. Bezhlavě vraždil nevinné občany Mystic Falls, především členy rady Zakladatelů a odmítal podlehnout vině, vlévající se do jeho srdce. Jeho bídnou existencí se však prodralo setkání s upírkou Alexiou Bransonovou, neboli Lexi, jež okamžitě pochopila, že je Stefan rozparovač, tedy upír, kterého krev okrádá o lidskost a rozhodla se mu tedy pomoci. Za krátko se také setkala s Damonem, jenž se, hnán záští a zlobou, rozhodl opustit Mystic Falls. Ještě před svým odchodem však Lexi požádal, aby Stefana zachránila, což se jí po dlouhých letech podařilo.

I přestože Stefana po návratu ke své lidskosti naprosto pohltila vina a nenávist k sobě samému, pomalu se učil vzdorovat své krvežíznivosti a žít mezi lidmi. Roku 1912 se navíc znovu setkal s Damonem na pohřbu svého synovce Zachariaha Salvatore. Damon Stefanovi stále vyčítal smrt svého otce a Katherine, Stefan však neustával ve snaze se se svým bratrem udobřit. Kvůli Damonovi se však ve Stefanově nitru opět vzedmul rozparovač a znovu jej pohltila touha po krvi. Krátce poté Stefan opět vypnul své emoce a utekl do Chicaga, kde se setkal s Původními upíry, Klausem a Rebekou.

Po pár letech jej opět vyhledala Lexi a snažila se mu pomoci a i přesto, jak obtížné to tentokrát bylo, se jí to opět povedlo.

Psal se rok 1942 a Lexi se se Stefanem vydala do New Orliens, kde Damon tehdy přebýval. Stefan se mu omluvil a oba bratři se rozhodli společně odejít do války. Lexi však velmi pohoršovalo Damonovo chování a bázněna vědomím, že Damon opět Stefana promění v rozparovače, Damona požádala, aby se Stefanem neodjel. Ač Damon svého brášku nechtěl opustit, pochopil, že je to tak pro něj nejlepší, pročež s Lexi souhlasil a Stefana nechal jít.

Následující léta byla pro Stefana jakousi neurčitou formou očisty. Žil osamocen, trýzněn vinou, vzdorujíc své touze po krvi. Jeho nejdůvěrnější přítelkyní stále zůstávala Lexi, jež při něm stála, byla mu oporou a nedala na něj dopustit. Byla mu nejlepší přítelkyní až do své smrti roku 2009. Jejím vrahem byl Damon.

Elena

Při prvním setkání se Stefanem byla Elena jen obyčejnou, milou, soucitnou, středoškolskou studentkou, jež žhnula v srdci každého chlapce plamenem nezmětné krásy. Její poklidný život se však od základu změnil, jakmile jedné noci auto jejích rodičů sjelo z mostu. Stefan byl zrovna poblíž a nehodu slyšel, avšak nebyl dost rychlý. Nestihl se k autu dostat předtím, než se potopilo. Stefan tedy následně skočil do řeky v naději, že se mu podaří zachránit aspoň jednoho člena rodiny v potápějícím se autě. Zpočátku chtěl zachránit Elenina otcem, neboť ten jediný byl stále při vědomí. Nakonec však zachránil Elenu.

Jakmile jí vytáhl z auta a pohlédl jí do tváře, byl naprosto ohromen, neboť dívka v jeho náruči vypadala přesně jako Katherine. Následující měsíce se tedy Stefan snažil sám sebe přesvědčit, že Elena není Katherine. Neustále ji sledoval, zjišťoval si o ní vše, co jen mohl a i přestože si brzy uvědomil, že Elena s jeho starou láskou nemá nic společného, vyjma vnější podoby, chtěl z města odejít. Avšak brzy si uvědomil, že není schopen tuto překrásnou, lidskou dívku opustit, aniž by ji poznal. Přihlásil se tedy na místní střední školu, aby mohl být Eleně na blízku. A i přestože se mu okamžitě podařilo získat si oblibu u každé dívky, na níž spočinul jeho pohled, on netoužil po žádné jiné než po Eleně, která také okamžitě podlehla šarmu svého nového pohledného, nesmírně milého a soucitného, avšak tajemného ctitele, jehož tajemství pro ni zůstávala skrytá.

Rychle však vytušila, že Stefan cosi skrývá a snažila se zjistit, jaké tajemství tkví v minulosti tajemných bratrů Salvatorových. Ač se Stefan snažil Elenu chránit před vlivem podlého Damona, jenž po svém příjezdu do Mystic Falls Elenu stále pronásledoval, a utajit před ní, kým opravdu je, Eleně se nakonec podařilo odhalit pravdu.

Zpočátku se vyděšená Elena Stefanovi straní a vyhýbá se mu, jak jen může, ovšem později si uvědomí, že Stefana miluje a že bez něj nedokáže žít, pročež se mu otevřeně vyzná ze svých citů, a i navzdory Stefanově bázni, že by jeho existence mohla být vtělena v Elenino největší nebezpěčí, ani jeden z nich již nedokáže vzdorovat tomu, co k sobě vzájemně cítí a tak začíná příběh veliké lásky, prozářené nezměrnou nákloností, úctou a vzájemnou oddaností, jež nikdy zcela neutichne.

Později se Eleně dokonce podaří porozumnět Damonovi, který se jí začne svěřovat a stane se jí dobrým přítelem. Bohužel se později Damon do Eleny zamiluje, což znatelně znepokojí Stefana, jenž se obavá, aby se Elena, stejně jako Katherine, nestala pramenem jeho a Damonova sváru. Navíc se později musí Elena potýkat s nejrůznějšími formami nebezpečí, neboť do města přicházejí upíři, jež Eleně usilují o život. Později Elena zjistí, že za vším stojí Klaus, jenž ji chce využít v krvavém rituálu, aby se proměnil v hybrida. I přes snahu Stefana, Damona i všech ostatních Elenu ochránit, Elena v krvavém rituálu zemře. Avšak oběť jejího biologického otce, Johna Gilberta, ji přivede zpátky k životu. Tím však všechna nebezpečí nekončí. Damon je té noci pokousán vlkodlakem a pomalu umírá. Stefan odmítá svého bratra nechat zemřít, pročež se vydává za Klausem, jehož krev je jediným existujícím lékem na vlkodlačí kousnutí. Klaus však na oplátku chce Stefanovu oddanost a tak jej přinutí se opět změnit v Rozparovače. Ač Stefan nechce znovu ubližovat lidem, nakonec se obětuje pro záchranu bratra a odejde s Klausem z města.

Následující měsíce je Stefan pro ochranu Damona nucen vykonávat všechny Klausovi příkazy, včetně zabíjení. I přestože jej nemilosrdně proklíná vina a bolest z odloučení od bratra a Eleny, pod výhružkou zabití všech jeho milovaných, se Stefan nesmí vrátit do Mystic Falls. Elena s Damonem však Stefana stále vyhledávají, rozhodnuti jej zachránit. Jakmile jej najdou, Elena se snaží Stefana přimět se vrátit domů. Stefan po ničem netouží více, ovšem nemůže své blízké ohrozit, pročež Eleně řekne, že ji nemiluje a že s ní již být nechce. To Elenu zraní, ovšem stále to nevzdává.

Klaus později vytuší, že mu Stefan není zcela oddán a že cosi tají, pročež se vydá zpět do Mystic Falls ve snaze nalézt pramen Stefanových tajemství. Zjistí, že Elena krvavý rituál přežila a je odhodlán ji zabít. Ovlivní tedy Stefana, aby Eleně ublížil, Stefan se však, spalován láskou k Eleně, zvládne vzepřít ovlivnění mysli, čímž je Klaus naprosto fascinován, neboť nikdo předtím jeho nátlaku nedokázal vzdorovat. Pochopí tedy, že jeho láska k Eleně je silnější než jeho touha po krvi, proto Stefana přinutí opět vypnout lidskost.

Díky své lásce k Damonovi se mu podaří ji získat zpátky, nicméně přese všechny city k Eleně se Stefan nedokáže vzepřít té bolesti, pramenící z krve, jíž prolil, takže se rozhodne skrýt celé své bytí do jediného citu. Touhy po pomstě.

Eleně nesmírně ublíží zjištění, že je tohle Stefanův jediný a největší cíl. Už je toho na ni příliš mnoho, pročež od Stefana odvrátí tvář a začne se mu stranit.

Po určité době se však oba opět poddávají citům, jež k sobě vzájemně chovají. Stefan Eleně řekne, že ji miluje a vždycky ji milovat bude, ovšem stejně tak pochopí, že Elena je poutána určitou podobou lásky i k Damonovi. Elena si následně mezi nimi musí vybrat. I přes počáteční pochybnosti se v 22. díle 3. série rozhodne pro Stefana. Jakmile se zdá, že Klaus zemřel, což by znamenalo, že spolu s ním zemřou i Stefan, Damon, Caroline a Tyler, Elena s Mattem, který ji původně odvážel z města, vrací do Mystic Falls, aby se Elena mohla rozloučit se všemi svými přáteli, především tedy se Stefanem. Následně jim však cestu zastoupí Rebekah a je tak příčinou jejich autonehody na Wickery Bridge. Poté, co se auto potopí do řeky, se objeví Stefan. Chce zachránit Elenu, avšak ta jej požádá, aby nejprve vytáhl Matta. Stefan se zpočátku vzpírá, ovšem poté se rozhodne respektovat Elenino rozhodnutí a pomoci Mattovi. Matt přežije, ale Elena mezitím umře, avšak díky Damonově krvi ve svém těle se vrátí zpátky jako upír. Přeměnou se její city zintenzivní a její náklonost k Damonovi se brzy vtěluje v silnou lásku. I přes Stefanovu snahu Eleně pomoci zvládat její vampirismus, Elena Stefana opustí a zůstane s Damonem. Stefana ztráta Eleny dlouho trýznila, avšak později se s tím smíří a zůstane Eleniným dobrým přítelem

Elena byla Stefanovou doposud největší láskou a nikdy se mu nepodařilo na ni zcela zapomenout. Její zrada jím pronikla v nezměrné bolesti, jež se dlouho odmítala vytratit.

Rebekah

S Rebekou a Klausem se Stefan setkal poprvé počátkem 20. století v Chicagu jako Rozparovač. Rebekah se do něj okamžitě zamilovala, avšak jeho city byly vypnuté, pročež on její lásku neopětoval. I přesto s ní však určitou dobu byl, nicméně později se ve měste objevil původní upír Mikael, jenž usiloval o ukončení Klausova života.

Klaus měl Stefana rád; zřel v něm bratra, jehož dlouho postrádal a nechtěl jeho přátelství ztratit, avšak nebylo zbytí, pročež Stefana ovlivnil, aby na něj i na Rebeku zapomněl. Rebekah Stefana nesmírně miluje a nechce jej opustit, avšak Klaus jí prokláje srdce dýkou a na následující století ji uvězní do rakve.

Po necelých sto letech z ní Klaus dýku vyjme a dává jí příležitost být znovu se Stefan, který je přinucen pod výhružkou smrti svého bratra Klausovi sloužit. Rebekah brzy pochopí, že ji Stefan již nemiluje a zároveň vycítí, že není jí a Klausovi oddán, právě proto se Klaus vydává do Mystic Falls, aby zjistil, co se Stefan snaží utajit. Jakmile Rebekah pozná Elenu, vzedme se v ní žárlivost a začne jí všemi způsoby komplikovat život.

I přese všechnu snahu opět nabýt Stefanovi přízně si Rebekah uvědomí, že Stefan bude Elenu vždycky milovat a že se jí již nikdy nepodaří se prodrat do itra jeho srdce. Elena však Stefana po přeměně v upíra zradí. Rebekah následně se Stefanem uzavře určité spojenectví, dokonce mezi nimi vznikne jakási forma milostného vztahu. A i navzdory tomu, že se oba již na počátku jejich spojenectví shodnou, že je všechno mezi nimi naprosto nezávazné, city ke Stefanovi, jež Rebeku před stoletím zahltili se nikdy zcela nevytratily. Zpočátku se jim Bekah snaží vzdorovat, ovšem později Stefanovi přizná, že si nic na světě nepřeje více, než být opět člověkem a že si přeje, aby ji někdo miloval stejně tak jako on Elenu. Při hledání léku na vampirismus se mu dokonce vyzná ze své lásky a prohlásí, že by se kvůli němu toho léku byla ochotna vzdát. Stefan má Rebeku velmi rád, avšak i přes Eleninu zradu, jeho city k ní se stále nerozplynuly, k čemuž se Rebece i sám přizná. Rebekah tedy ukončí jejich vztah a začne jednat sama za sebe. Lék na vampirismus se však nepodaří získat ani jí, ani Stefanovi. Nakonec jej pozří Katherine a spolu s ním i Rebečinu naději na šťastný lidský život

Znovu s Katherine

,,Pohlédnu na tebe a zřím anděla. Dotknu se tvé kůže a celé mé tělo vzplane. Políbím tě a vím, že jsem zamilován"- Stefan 1864

Katherine se poprvé objeví v Mystic Falls počátkem 2. série. Od svého příchodu se stále snaží Stefana přesvědčit o své lásce k němu, avšak on ji nevěří a nejednou ji dá najevo zášť, jíž k ní chová. I přesto se však Katherine odmítá vzdát a neustále se v něm snaží opět probudit jeho staré city k ní, v čemž jí však brání Elena, jíž Stefan oddaně miluje a pro její ochranu se Katherine nejednou pokusí zabít. Později s ní však uzavře jakési spojenectví, aby ochránil Elenu před Klausem, v čemž Katherine jemu i Damonovi začne pomáhat, ne však kvůli Eleně, ale kvůli své vlastní záchraně a také částečně kvůli svým citům ke Stefanovi. Avšak jakmile Klaus přijde do města, okamžitě se Kath dostane do jeho zajetí a hrozí ji smrt. Až v 2x22 se jí podaří utéct, díky Stefanovi, jenž Klause požádá o záchranu Damona. Právě Katherine Damonovi předá lahvičku s Klausovou krví, čímž mu zachrání život. Zároveň Eleně řekne, co se Stefanovi stalo a následně uteče.

O pár měsíců později se ukáže, že Katherine po svém útěku i nadále pronásledovala Stefana, na něhož narazí v Chicagu, kde v té době přebývá i Klaus. I přestože Katherine ví, že jí to může stát život, který tak dlouho opatrovala, snaží se získat si Stefanovu důvěru a ochránit jej před Klausem. Zachrání mu život před čarodějkou Gloriou, jež Stefana mučí, doufajíc, že aspoň tím Stefana přesvědčí, že je hodna jeho důvěry, on ji však sdělí jen část svého plánu a řekne, ji ať raději odejde z Chicaga, než se o ní Klaus dozví. Katherine se tedy spojí s Damonem. Následně se účastní plánu, jehož cílem je zbavit se Klause. Zpočátku se plán daří, ovšem poté Katherine zjistí, že pokud zemře Klaus, Damon zemře s ním. Řekne to Stefanovi ve snaze v něm probudit bázeň o bratra, což se jí zpočátku nedaří, neboť jeho city jsou vypnuté, i přesto však se Stefan později rozhodne Damona zachránit a Katherine mu pomůže tím, že se nechá ,,zabít" místo Eleny.

Následně se Stefanovi přizná, že i přestože je lidskost největší slabostí upíra, i ona sama jí mnohdy podlehne. Poté utíká z města. Ještě před tím však Stefana požádá, aby se Klausovi pomstil, což Stefan také učiní.

Jak bylo již zmíněno, právě Katherine je na konci 4. série změněna v člověka poté, co ji Elena násilím přinutí pozřít lék na vampirismus. Katherine se, mírně řečeno, nezamlouvá, že je opět smrtelná, především tedy kvůli počtu svých nepřátel. Uchyluje se tedy k Damonovi s prosbou o pomoc a snaží se se vším vyrovnat. Mezitím je Stefan pohlcován nezměrnou bolestí a rván ve dví nekonečnými muky, neboť poté, co se s ním Elena rozešla, jej prapůvodní čaroděj Silas uvěznil na 3 měsíce do sejfu na dno lomu, pročež se Stefan neustále topí, umírá a vrací se k životu a je spalován samotou, jež jej nutí bojovat o každý kus jeho lidskosti. Poté, co to Damon s Elenou zjistí, se Stefana vydají zachránit, avšak je příliš pozdě. Stefan se dostane ven díky prapůvodní čarodějce Qetsiyah, která se mu kouzlem propálí do mysli a vymaže mu paměť. Po přibližně třech dílech jí mu opět navrátí, avšak tím Stefanovo utrpení nekončí. Po návratu vzpomínek na trýznivé události v sejfu, jím stále proniká pocit, že se opět topí na dně lomu, neustále jej ničí ta bolest a činí jej agresivním. Katherine se s ním setkává zrovna ve chvíli, kdy je ve velmi špatném psychickém stavu, pročež mu nabídne pomoc. Nejednou mu pomůže se té bolesti vzepřít, čímž jej velice překvapí a donutí jej si uvědomit, že ji nejspíš v minulosti dost ukřivdil. Jakmile se Katherine pokusí spáchat sebevraždu po zjištění, že lék na vampirismus urychlil proces stárnutí a ona brzy zemře, Stefan ji zachrání, začne jí pomáhat a sblíží se s ní. Nejednou se jí otevřeně zastane před Elenou a Damonem a dokonce s ní stráví noc. Ve chvíli, kdy Katherine umírá, je Stefan s ní. Katherine bojuje se vzpomínkami ze svého mládí a ukáže Stefanovi v myšlenkách den, kdy ztratila celou svou rodinu, přesvědčena, že je to její vina. Stefan jí pomůže najít klid, řekne jí, že byla tehdy příliš mladá a že nic z toho není její vina, následně ji políbí na čelo a rozloučí se s ní.

Později se ukáže, že Katherine ovládla Elenino tělo a tím se jí podařilo přežít. I přestože má Stefan Katherine velmi rád, poté, co odhalí pravdu, ji sám zabije. A tak příběh jejich lásky končí.

CAROLINE

Caroline si Stefana všimne již v prvním okamžiku po jeho nástupu na střední školu v Mystic Falls. Stále se jej snaží svést, avšak on ji dá jasně najevo, že nestojí o žádnou, vyjma Eleny. To Caroline zpočátku zamrzí, ovšem hned poté se setká s Damonem, v němž hned nalezne zálibu, Damon ji však později začne využívat, násilím ji brát krev a nutit ji plnit každý jeho příkaz. Caroline zůstává pod jeho kontrolou, dokud ji Stefan nezachrání. Nebude to pro něj snadné, avšak i přes sílu Damonova nátlaku se Caroline podaří mu vzepřít. K největšímu sblížení Stefana s Caroline dojde však až ve 2. sérii poté, co se Caroline přemění v upírku. Stefan stojí neustále při ní, je odhodlán ji chránit před vším, co by jí mohlo ublížit a stane se jí dobrým přítelem. Právě díky Stefanovi se jí podaří ve svém vampirismu nalézt nový smysl života, za čež mu zůstane vděčna. Její vděk se nejvíce projeví ve 4. sérii, jakmile Elena zradí Stefana kvůli Damonovi. Caroline stojí při Stefanovi, je mu důvěrnicí a otevřeně se jej zastává zejména před Elenou, jíž nejednou vyčte, co mu provedla.

Stefan měl Caroline vždycky nesmírně rád a stál při ní, i přes její časté potíže s kontrolou a schopnost dostat se do malérů. Jejich přátelství se znatelně projevuje i v 5. sérii. Poté, co Stefan ztratí paměť, se stane Caroline jedinou osobou, jež si získá jeho důvěru, navíc právě ona spolu s Katherine Stefanovi pomůže se zbavit následků Silasova mučení. Po jejím rozchodu s Tylerem je jí Stefan oporou a zastává se jí za každé situace, dokonce i po zjištění o jejím poměru s Klausem. Jejich přátelství patří k nejsilnějších vztahům celé páté série, dokonce se později začne vtělovat v cosi, blízkému lásce.

Poté, co je Stefan zabit v 21. díle 5. série se Caroline zhroutí a je poháněna pouze nadějí na jeho návrat do světa živých.

Mezitím se Stefan na Druhé straně naposledy setká s Lexi. Ta se později obětuje, aby Stefan mohl získat zpátky svého bratra, poté, co Damon s Elenou zemřou pro záchranu Stefana, díky čemuž se Lexi podaří nalézt klid. Stefan se vrátí mezi živé, avšak Damona spolu s Bonnie pohltí temný vír a oba zmizí. To Stefana naprosto zlomí.

I přes neustálé hádky a rozepře se bratři Salvatorovi vždycky vzájemně milovali a nejednou dokázali, že by jeden pro druhého byli ochotni zemřít, což se také stalo.

Zpět na přehled postav
Zpět na stránku světa

FAQs

Kdy se Stefan zamiluje do Caroline? ›

Teprve v šesté sezóně ve finále, byl Stefan připraven si připustit své pocity ke Caroline. Bohužel si stále uvědomoval, že je pro ni špatný čas (smrt její matky) a rozhodl se, že na ni bude čekat. Až ona bude připravená pro něj, on bude připraven pro ni.

Kdo zemře v Upirich Denicich? ›

Jak už víte z finální epizody, byla poslední smrt Stefana Salvatoreho, který se obětoval, aby mohlo být zničeno peklo spolu s Katherine, a zachránil Mystic Falls, jiná než ty ostatní. Výkonná producentka Julie Plec v rozhovoru pro TVLine prozradila další informace ohledně jeho smrti.

Kdy se vrátí Elena do Upířích deníků? ›

Takže všichni, kdo v tohle tiše doufali a po nocích se modlili, můžete jásat, protože Nina Dobrev aka Elena se vrací na scénu a na závěr osmé série se jí minimálně v jednom díle dočkáme!

Kdy se vrati Damon? ›

Na konci páté série čeká snad všechny obrovský šok, když Damon nestihne přejít přes Bonnie z druhé strany a temný vír ho strne a Damon nadobro umře.

Kdy se Damon a Elena dají dohromady? ›

Nově probuzený lovec nechce Eleně ublížit, ale i přes to ji napadne. Stefan jí pomohl a když Damon přišel, ocitla se Elena literárně mezi dvěma bratry. Později té noci se Elena dá dohromady s Damonem, zatímco Caroline se Stefanem si uvědomí, že nová upírka je Damonovi oddaná poutem stvořitele.

Jak zemřel Stefan? ›

Když místní občané odhalili, že je Katerina upír, pochytali ji i s ostatními upíry a zavřeli je v kostele, který pak zapálili. Stefan zemřel spolu se svým bratrem, když se snažil Katerinu osvobodit. Protože ale měl v sobě upíří krev, proměnil se v upíra.

Proč se rozešla Nina a Ian? ›

Nemůže vystát Iana Somerhaldera

Vydrželo jim to dlouhé dva roky, ale pak se jejich vztah rozpadl. Nina se prý nechtěla usazovat a jistou roli hrál i výrazný věkový rozdíl. Už loni na podzim se pak začaly objevovat dohady, že Nina nemůže Iana vystát, ale přesto s ním musí trávit převážnou část roku.

S kým skončí Elena? ›

Série skončila tím, že se Stefan obětoval, aby všechny zachránil: Damon s Elenou spolu prožili dlouhý lidský život, Caroline a Ric otevřeli školu pro svoje holky, Bonnie procestovala svět, Matt zůstal v Mystic Falls a nakonec se Elena s Damonem opět shledali se svými rodinami.

Jak se stal alaric Upirem? ›

Alaric je středoškolský učitel dějepisu, který přijíždí do Mystic Falls jednak učit a také najít upíra, který zabil jeho ženu Isobel. Alaric je tedy lovcem upírů. Od své ženy dostal magický prsten, který mu umožní vrátit se opět k životu poté, co byl zabit nadpřirozenou bytostí.

Jak se stane Elena Upirem? ›

(The Vampire Diaries)

ELENINA NEJHORŠÍ NOČNÍ MŮRA — Elena se probouzí ráno po nehodě a zjišťuje, že věc, které se obávala nejvíce, se stala skutečností - zemřela s upíří krví ve svém těle a nyní musí dokončit hroznou přeměnu na upíra nebo čelit jisté smrti.

Kdy zemre Bonnie? ›

Má se za to, že gang zabil nejméně devět policistů a má na svědomí i několik vražd civilistů. Nakonec byli Clyde a Bonnie dostiženi a zabiti v Louisianě 23. května 1934.

Kdo je Katherine Pierce? ›

Katherine Pierce, také známá svým původním jménem Katerina Petrova, je upírka zodpovědná za přeměnu bratrů Salvatorových.

Kde se můžu podívat na Upíří deníky? ›

Aktuálně máte možnost sledovat "Upíří deníky" streaming u Amazon Prime Video, HBO Max.

V jakém díle se Elena zamiluje do Damona? ›

V jaké epizodě poprvé Elena řekla Damonovi, že ho miluje? V 3×22 – The Departed.

Kdy se narodil Stefan Salvatore? ›

Stefan Salvatore
Narození:1847 , Mystic Falls
Úmrtí:1864 ve věku 17 let †
Výška:180 cm

Kde bydlí Nina Dobrev? ›

Nina Dobrevová
SídloSofie, Bulharsko
Oficiální webhttp://www.nina-dobrev.org/
Významné roleElena Gilbertová/Katherine Pierceová (Upíří deníky)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
8 more rows

Kdy zemře alaric? ›

Ve třetí sérii ho Esther (Alice Evans), matka Klause, přeměnila na bláznivého Původního, aby zabila svoji rodinu. To se jí sice nepovedlo, jenže Alaric byl propojen s Elenou, takže když se na konci třetí řady utopila a zemřela, zemřel i on.

Co je to Bonnie? ›

bonnie {přídavné jméno}

pohledný {příd. jm. m.} sličný {příd.

Kdo promenil Katherine? ›

Nakonec, když byli zabiti svým otcem, Stefan i Damon dokončili proměnu v upíry. Katherine dala Georgi Lockwoodovi Měsíční kámen za to, že ji pustí z kostela, kde budou všichni upíři v Mystic Falls upáleni.

Kde se narodila Nina Dobrev? ›

Proč nemám na Netflixu všechny filmy? ›

Netflix získává licence na TV pořady a filmy od studií po celém světě. Snažíme se udržet si pořady, na které se rádi díváte, ale některé z nich jsou z nabídky Netflixu vyřazeny z důvodu licenčních smluv.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 12/14/2023

Views: 5707

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.